Erdély-menyegző
Esemény értékelése
0/0

Időpontok:

 

Erdély-menyegző

Háromszék Táncegyüttes

Ének a reményhez

Köszöntelek téged,
Fényes világ,
Ki a fényes ez világot
megfényesítetted,
Édes áldott napom.

Eljegyezni magunkat újra és újra azzal, ami a miénk – csengő ének, gyógyító varázsige, mozdulatban őrzött érték, lelkület, szellemiség. Mint felületből dombormű emelkedik ki e táncszínházi költeményben a látható lényeges, mit máskor lehunyt szemünk mögött idézünk fel csupán. Ez a valóság a miénk lehet ma is, ha befogadjuk.

Színpadi világunkban Erdély és a menyegző fonódik össze, az otthon, a haza és a házasság. A házasság és a történelmi emlékezet töredékeinek végtelenben találkozó párhuzama e szőttes. A keletkező élet - házasság - halál - újjászületés körforgásában magunkról kívánunk szólni, az értékekről, miket hordozunk és a jelenről, mit érzékelünk.

A férfi és nő találkozása, párjátéka meghatározza a létezést. A házasság az emberi élet legfontosabb és talán legnehezebb velejárója. A menyegző egyfajta küszöbállapot, átváltozás, szakrális átlényegülés. A feléje vezető út, a házasodás, a lakodalom, a vendégség és annak mindenkori szertartásaival átitatott képek közös emlékezetünk fontos részét alkotják. Mit vállalunk mindebből elköteleződésünkkel? Mi mellett foglalhatunk állást ma? Magunkat faggatjuk a múlt nagyjainak töredékes megidézésével is: megtartó-e a Bethlenek, Bolyai, Kőrösi, Apor Péter, Mikes Kelemen, Bánffy Miklós vagy Tamási Áron szellemisége? Átjárja-e még e lelkület a ma emberében zendülőt? Mi az, ami örök időktől fogva lélekemelő, és mi maradt meg abból az állapotból, ami a korai és a néhai erdélyi lélekben létezőként érvényesült? Mi örökíthető át, és mi tűnik el a történelem és az ember belső változásaival?

Folklór-színházi költeményünk táncetűdök lírai és dinamikus képeinek fűzére: az élő népzene és ének, a vendég kamarakórus, a vetített animáció és a táncnyelven elbeszélt állapotok többszólamúsága, mely összességében egy új, az itthont erősítő reményhez teremt új világot.

Közreműködik a Háromszék Táncegyüttes tánckara:
Dombi Rózsa
Gere Csaba
Gidró Roland
Keresztes Gabriella
Kiss Adorján
Lukács Réka
Márton Csaba
Melles Endre
Pável Hunor-Mihály
Portik Norbert
Törő Bence
Ürmösi-Incze Mária-Terézia
Vajda Katalin
Váradi Ágnes
Virág Imola
Vitéz György
valamint Bajkó László, az M Studio táncművésze

Heveder zenekar: Fazakas Levente, Molnár Szabolcs, Fazakas Albert, Szilágyi László, Bajna György. Ütőhangszerek: Ádám Júlia.
Ének: Erőss Judit
Kórus: Bartos Barna m.v, Lőfi Gellért m.v., Kovács Janka m.v., Simon Piroska m.v.


Zene: Kelemen László m.v.
Koreográfusok: Mihályi Gábor m.v., Orza Calin m.v.
Koreográfusi asszisztensek: Ivácson László és Tekeres Gizella
Jelmez: Furik Rita m.v.
Díszlet és animáció: Ütő Gusztáv m.v., Munkácsy-díjas képzőművész és Ferencz Hunor m.v.
Forgatókönyv, dramaturg: Prezsmer Boglárka m.v.
A rendező munkatársai: Prezsmer Boglárka m.v., Orza Calin m. v.

RENDEZŐ - KOREOGRÁFUS: Mihályi Gábor m.v.
Érdemes Művész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjeAz előadás létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
A Háromszék Táncegyüttes hivatalos fenntartója Kovászna Megye Tanácsa.
www.hte.ro

nka

« 2018 Január »
Hét H K Sze Cs P Sz V
01
01
02
03
04
05
06
07
02
08
09
10
11
12
13
14
03
15
16
17
18
19
20
21
04
22
23
24
25
26
27
28
05
29
30
31
1 2 3 4